Architektura mieszkalna

Architektura wnętrz

Architektura wnętrz jest sztuką kształtującą wnętrze, w skład, której wchodzi wystrój oraz wyposażenie pomieszczenia z uwzględnieniem jego funkcji. Adyton jest ukrytą częścią starożytnej świątyni. Do tego miejsca dostęp mieli tylko kapłani oraz wybrane osoby. Przechowywano w nim świętości. Ponadto znajdował się tutaj kultowy posąg bóstwa, a czasami stanowiło wyrocznię. Adyton zwykle znajdował się w tylnej części, czyli najważniejszym pomieszczeniu w starożytnym Rzymie. Na przykład w niektórych świątyniach Apollina adyton stanowił wydzieloną część celli, czyli tego najważniejszego pomieszczenia wraz z posągiem bóstwa i często o obniżonej podłodze. Zawierał obiekty sakralne. Innym elementem wnętrza jest aedicula. Termin ten ma kilka znaczeń. Jest to miniaturowa kapliczka albo świątyńka o charakterze wotywnym albo stanowi motyw dekoracyjny w tym kształcie umieszczany w tympanonie, portalu albo stanowi streczynę w attyce albo stanowi niszę w ścianie budynku mieszkalnego przeznaczona na posąg boga lub przodka. Innym elementem wnętrza jest alkierze. Alkierz jest czworobocznym narożnikiem, który występuje z bryły budynku. Posiada wyodrębniony dach. Zdarza się, że jest wyższy od korpusu głównego i w tym przypadku nazywany jest także basztą alkierzową. Alkierzem nazywano także izbę znajdującą się w takim narożniku. Izba ta byłą albo kwadratowa albo prostokątna.. Byłą wydzielona w bryle budynku albo też stanowiła dobudowaną do niego część. Wystawała przed, wystającą przed zewnętrzną jego część.

Podobne artykuły

Apartament
Apartament jest wystanym oraz przestronnym pomieszczeniem, które nazywane było tak w XVI wieku. Natomiast w XIX wieku apartament oznaczał luksusowe mieszkanie albo zespół pomieszczeń, które było przeznaczone na potrzeby jego użytkownika. Condo z kolei jest własnościowym apartamentem jednorodzinnym. Apartament taki znajduje się w budynku mieszkaniowym. Condo oznacza komfortowe, czy nawet luksusowe mieszkanie. W przypadku, gdy condo znajduje się na najwyższym piętrze budynku posiada wtedy największy taras i jest nazywane penthouse. Kondominium w architekturze stanowi zespół mieszkaniowy, który jest zazwyczaj złożony z własnościowych budynków jednorodzinnych. Zbudowany jest na terenie stanowiącym współwłasność mieszkańców albo też na terenie posiadającym wspólne urządzenia, czyli na przykład garaże, czy też dojazd mający postać drogi prywatnej. Kondominium stanowi nierzadko osiedle strzeżone. Ponadto warto wiedzieć, że również budynek mieszkalny wielorodzinny, apartamentowiec albo też wieżowiec, w którym każde z mieszkań czy też apartamentów stanowi własność ich mieszkańców jest także kondominium. Armarium jest natomiast mniejszą biblioteką klasztorną. Znajduje się tutaj...

Atelier
Pomieszczenie typu atelier często posiada duże okna w przypadku pracowni malarskie, posiada przeszklony dach w celu doświetlenia albo też jest zaciemnione jak w przypadku pomieszczenia fotograficznego. Audytorium stanowi salę wykładową, salę odczytową z zasady o amfiteatralnym układzie miejsc dla słuchaczy lub też stanowi ogół słuchaczy zgromadzonych na wykładzie, na odczycie, czy na koncercie. Audytorium stanowi także wyodrębnioną z publiczności grupę docelową komunikatu marketingowego. Natomiast według Chaima Perelmana audytorium stanowi zbiór osób, na które chce wpłynąć mówca poprzez swoją argumentację. Taka skuteczność argumentacji stanowi funkcję audytorium. Wyróżnia się dwa rodzaje audytorium: audytorium uniwersalne oraz audytorium partykularne. Audytorium uniwersalnej charakteryzuje się tym, że idealny oraz formalny charakter audytorium tworzy ogół dobrze poinformowanych oraz rozsądnych ludzi. Jest to jednak niemożliwe do osiągnięcia w praktyce. Audytorium partykularne stanowi natomiast o skuteczności argumentu, który jest rodzajem namowy. W tym przypadku może zostać przekonana tylko część tego audytorium. Kolejnym elementem architektonicznym jest aula. Aula posiada kilka...

Aula
W średniowieczu aula była reprezentacyjnym budynkiem lub komnatą królewską. Natomiast od czasów baroku aula stanowi dużą i reprezentacyjną salę, która jest przeznaczona na uroczystości, spotkania, konferencje oraz wykłady. Automatyczna toaleta publiczna jest wolnostojącym obiektem prefabrykowany. Taka toaleta nie wymaga stałego dozoru osoby sprzątającej oraz osoby pobierającej opłatę. Funkcja czyszczenia realizowana jest tutaj za pomocą urządzeń czyszczących. Natomiast za pobieranie opłaty odpowiada wrzutnik monet. Czyszczenie toalety odbywa się po opuszczenia tego miejsca przez użytkownika. Aby nie doszło do przypadkowego włączenia urządzenia czyszczącego w momencie kiedy w takiej toalecie przebywa człowiek zastosowano tutaj funkcję wykrywania obecności człowieka, którą spełnia zamontowana w podłodze waga. Ponadto, jeśli użytkownik nie opuści toalety przed upływem 15 minut to włącza się alarm zewnętrzny i drzwi otwierają się samoczynnie, dlatego też taka toaleta nie posłuży co niektórym osobom za noclegownię. Elementem wystroju wnętrz są także baterie, które służą poborowi wody. Baterie takie dzielimy na: baterie kuchenne, baterie umywalkowe,...

Baterie umywalkowe
Baterie umywalkowe są takim rodzajem baterii wodociągowej, która służy do zasilania w wodę bieżącą umywalki. Tutaj również możemy dokonać podziału baterii ze względu na sposób montażu. W takim przypadku wyróżniamy następujące rodzaje baterii: baterie montowane na powierzchni odkładczej umywalki, czyli baterie sztorcowe, baterie montowane obok umywalki na blacie, czyli baterie sztorcowe wysokie oraz baterie montowane na ścianie w pobliżu umywalki, czyli baterie ścienne. Bateria wannowa jest takim rodzajem baterii wodociągowej, która służy do zasilania w wodę bieżącą wanny kąpielowej. Tutaj także następuje podział baterii ze względu na sposób montażu i w takim przypadku wyróżniamy następujące baterie wannowe: baterie montowane na brzegu wanny albo też na specjalnie wykonanej do tego półce, czyli bateria sztorcowa, baterie montowane obok wanny na podłodze, czyli bateria sztorcowa wysoka oraz baterie montowane na ścianie w pobliżu wanny, czyli bateria ścienna. Kolejnym rodzajem baterii jest bateria wannowo-prysznicowa, która od baterii wannowej różni się tylko przyłączeniem prysznicowym. Bateria...